Zamestnávatelia na Liptove: Kvalifikovaných zamestnancov je ťažké nielen získať, ale aj udržať

Ťažké časy zažíva nielen odvetvie cestovného ruchu, ktoré v dôsledku protipandemických opatrení zaznamenalo popri výpadku príjmov aj enormný odliv zamestnancov do iných sektorov ekonomiky. Nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily čelia aj strojársky a kožiarsky priemysel, ktoré majú v regióne svoje historické zastúpenie.

Zamestnávatelia z týchto odvetví nevedia získať najmä stredoškolsky vzdelaných ľudí. V meste Liptovský Mikuláš už nie je učňovka, iba polytechnická škola, čo sa prejavuje na nedostatku uchádzačov s kvalifikáciou na prácu v tomto sektore. Podľa slov prítomných podnikateľov pôsobiacich v meste Liptovský Mikuláš sa v týchto odvetviach “bijú” o študentov a absolventov a berú doslova “všetkých s rukami.”

Zamestnávatelia na Liptove

Prítomní mikulášski podniaktelia sa zhodli, že je potrebné posilniť flexibilitu cez neformálne vzdelávanie, pretože školstvo na potreby pracovného trhu nevie reagovať dostatočne rýchlo. Zavedenie nového odboru môže trvať aj 6 rokov. Podľa informácii riešia aj iné štáty v EÚ obdobné problémy práve cez neformálne vzdelávanie. Kľúčovou a nevyhnutnou v tomto smere je vzájomná spolupráca firiem.  Za súčasť problému s nedostatkom zamestnancov považujú podnikatelia aj to, že Liptov je pomerne drahý región. V porovnaní s inými regiónmi má vyššie ceny prenájmov i bývania. Riešením by v tomto smere mohlo byť zlepšenie dostupnosti nájomného bývania. 

Ružomberských podnikateľov a zamestnávateľov trápi hlavne absencia územia v meste pre malých a stredných podnikateľov. Mesto potrebuje zdroje na pozemkové úpravy a na rozvoj budúcej priemyselnej zóny, pričom dôraz by nemal byť kladený na výrobné a montážne podniky, ale na pritiahnutie firiem z IT sektora. Na stretnutí zdôraznili potrebu spolupráce podnikateľského sektora s univerzitou.

Spoločným problémom podnikateľov v regióne je čoraz nákladnejší manažment odpadov. Zhodujú sa na tom, že je potrebné, aby sa niekto zamýšľal nad spoločnými riešeniami pre región. Uvítali by napríklad spoločnú spaľovňu pre región. V oboch mestách však stoja v ceste územné plány oboch miest, ktoré výstavbu spaľovne v katastri samosprávy nedovoľujú. 

Zamestnávatelia na Liptove

zdieľanie článku