Implementácia

Metodické dokumenty

Formulár projektových zámerov

Kooperačná rada

Kooperačná rada UMR Ružomberok – Liptovský Mikuláš predstavuje regionálnu platformu územnej spolupráce v oblasti hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja. Zložená je z ôsmich zástupcov signatárov Memoranda o spolupráci UMR Ružomberok – Liptovský Mikuláš a je aktívne zapojená do prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu Liptov 2030 pre UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš.

Členmi kooperačnej rady sú:

  • JUDr. Ľubomír Kubáň, predseda, primátor mesta Ružomberok
  • Ing. Rudolf Urbanovič, podpredseda, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš
  • Ing. Marián Javorka, starosta obce Likavka
  • Igor Guráň, starosta obce Liptovská Sielnica
  • Ing. František Horvát, PhD., prorektor, Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov
  • Ing. Dušan Mesároš, kvestor, Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika
  • Ing. Rastislav Horvát, štatutárny zástupca MAS Dolný Lipto

Hlasovanie Kooperačnej rady UMR RK-LM z dňa 27.4.2023 PER ROLLAM

Hlasovanie Kooperačnej rady UMR RK-LM z dňa 11.10.2023 PER ROLLAM

Hlasovanie Kooperačnej rady UMR RK-LM z dňa 2.2.2024 PER ROLLAM

Hlasovanie Kooperačnej rady UMR RK-LM z dňa 17.5.2024 PER ROLLAM