Kontakt

MAS Dolný Liptov

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“
Sídlo: Mostová 17, 034 01 Ružomberok
IČO: 42432430   
DIČ: 2120038943

Email: office(zav.)masdolnyliptov(bodka)sk
Telefón: +421 908 229 518
www.masdolnyliptov.sk

Kontaktná osoba pre spracovanie strategického dokumentu: Ing. Tatiana Biskupičová 
Email: biskupicova(zav.)liptov2030(bodka)sk