Sú známe prvé výsledky analýzy

V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo koordinačné stretnutie partnerov zapojených do prípravy rozvojovej stratégie pre Liptov 2030.

Na pôde mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa stretli zástupcovia miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš a projektový tím spracovateľov. Boli predstavené prvé výsledky analýzy,  ktoré budeme postupne zverejňovať a aj verejnosť bude mať možnosť dozvedieť sa o hlavných trendoch vývoja v území regiónu Liptova za posledných 5-10 rokov.

Nasledovať budú spoločné tematické stretnutia kľúčových partnerov z územia UMR RK-LM  a zástupcov miest, a to v oblastiach školstva, dopravy, životného prostredia, kultúry, sociálnych služieb,  cestovného ruchu, a i.Venované budú hlavným zisteniam a záverom analýzy, ako aj projektovým zámerom a stratégii rozvoja na nasledujúce roky.

foto: Liptovský Mikuláš/Ján Sokolský

zdieľanie článku