Finálna stratégia Liptov 2030 pre rozvoj územia Ružomberok – Liptovský Mikuláš je hotová

liptov 2030 titulná strana finálny dokument

Strategický rozvojový dokument pre územie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš je hotový. Finálnu stratégiu Liptov 2030 nájdete na našej webstránke v sekcii Vízia pre Liptov – Dokumenty. Rovnako sme sprístupnili aj prílohu č. 2 tohto dokumentu, ktorou je zásobník hodnotenia projektov.

Finálna stratégia pre Liptov 2030 je na svete

„Dostáva sa vám do rúk dokument, ktorý je jedinečný nielen svojím obsahom, ale najmä spôsobom a formou, ako vznikal.

Tento strategický dokument je spoločným dielom a odzrkadlením bohatých odborných a životných skúseností nielen kvalifikovaného expertného tímu a odborníkov z miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš, ale najmä schopných, angažovaných a inšpiratívnych ľudí z oblasti kultúry, športu, životného prostredia, infraštruktúry, sociálnej či zdravotnej starostlivosti, školstva a podobne,“ píše v úvode stratégie garant projektu Liptov 2030 Rastislav Horvát.

„Všetci títo participujúci ľudia prispeli svojou aktívnou účasťou, návrhmi, podnetmi či pripomienkami do vytvorenia spoločnej vízie a stratégie, ktorej cieľom je ukázať smer, cestu, formy a nástroje ako napomôcť rozvoju nášho domova, nášho krásneho Liptova.“

zdieľanie článku