Futbalom žijúca Lisková a pokojný Turík s lyžiarskym vlekom   

Napriek tesnej blízkosti, v ktorej sa obce Turík a Lisková nachádzajú, sú ich potreby z hľadiska rozvoja pomerne odlišné. Kým Lisková je rušnou strediskovou obcou s počtom obyvateľov prevyšujúcim 2000, obec Turík je malou obcou, ktorej 266 obyvateľov považuje za jej hlavnú devízu pokoj a ticho. 

Starosta Jozef Murina, ktorý vedie obec už dvanásty rok, má za sebou viaceré úspešné projekty, pričom najviditeľnejším pre návštevníka je obecný kultúrny dom, ktorý vás privíta hneď pri vstupe do obce. Za svoje funkčné obdobie sa mu okrem iného podarilo vybudovať pestrý areál školy a škôlky, náučný chodník aj krížovú cestu. Potenciál obce vidí hlavne v rozvoji zázemia pre šport. Obec plánuje prestavbu objektu pri futbalovom ihrisku, ktorý by slúžil ako zázemie pre športové kluby a poskytoval by ubytovanie pre približne 50 ľudí spolu s reštauračnými službami. Obec je momentálne v jednaní so Slovenským futbalovým zväzom.

Starosta obce Turík Vladimír Hatiar, ktorý má za sebou prvé funkčné obdobie,  poukazuje hlavne na limity malých obcí pre čerpanie európskych peňazí. Obce ako Turík nevedia zo svojich rozpočtov zabezpečiť potrebné 20-percentné spolufinancovanie investičných projektov. Potrebovali by spolufinancovanie na úrovni 5-10 percent. To je aj dôvodom, prečo je obec Turík jedinou spomedzi ôsmich obcí ružomberského okresu zapojených v Stratégii Liptov 2030, ktorá nie je odkanalizovaná. Obec Turík by taktiež potrebovala v rámci energetických úspor realizovať modernizáciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý je v pomerne havaríjnom stave. Zaujímavosťou obce je okrem historického kostolíka  aj lyžiarsky vlek, ktorý obec prevádzkuje a je využívaný aj obyvateľmi priľahlých obcí. 

Napriek rozdielnym investičným potrebám oboch obcí sa obaja starostovia zhodujú na veľkom potenciáli v budovaní cyklistickej infraštruktúry, ktorá by prepájala obce Lisková-Turík-Lúčky. Slúžila by nielen miestnym, ale i návštevníkom.

obec lisková a obec turík

zdieľanie článku