Zapojenie verejnosti

Dotazník

Pri príprave strategického dokumentu Liptov 2030 sme mysleli aj na zapojenie verejnosti na Liptove do procesu tvorby strategického dokumentu, ktoré je pre nás kľúčové. Na získanie podnetov od verejnosti napríklad o tom, aké sú dôvody života v tomto regióne, alebo čo by ste radi vylepšili na spravovaní vecí verejných, sme vypracovali dotazník, ktorého vyplnenie vám nezaberie viac ako 10-15 minút. 

Zber projektových zámerov

V prípade, ak máte projektový zámer, v rôznom stave pripravenosti, dajte nám o ňom vedieť vyplnením tohto formulára. Jednak nám to pomôže zadefinovať v strategickom dokumente Liptov 2030 rozvojové smerovanie pre Liptov ale zároveň, podporí tvorbu zásobníka projektov pre programové obdobie 2021 – 2027 na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Čím viac rozvojových zámerov v území UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš bude pripravených, tým budú väčšie šance na úspešnú implementáciu stratégie Liptov 2030 cez pridelenie financie z EŠIF.  

Akcie

Postupne pripravujeme pre verejnosť v území Udržateľného mestského rozvoja (UMR) aktivity, ktoré nám pomôžu zvýšiť mieru zapojenia verejnosti do prípravy strategického dokumentu Liptov 2030 a podporia informovanie o procese jeho spracovania.