V Ružomberku chýba denný stacionár, v Liptovskom Mikuláši potravinové banky

Problematika v oblasti zdravotníctva a poskytovania sociálnych služieb na územiach oboch miest je veľmi aktuálnou témou. Pracovný skupina pre túto oblasť sa stretla na mestskom úrade v Ružomberku 13. apríla.

Zástupcovia mesta Ružomberok a organizácií pôsobiacich v sociálnych službách vidia najväčšiu potrebu vo vybudovaní zariadení pre seniorov a ľudí bez domova s kapacitou minimálne 40+40. Vybudovanie takýchto zariadení v správe mesta je nutné na celom území, domy dôchodcov by sa mali stať prirodzenou súčasťou každého sídliska. Obyvateľom mesta Ružomberok chýba aj denný stacionár a klub dôchodcov pre väčší počet ľudí.

Podľa účastníkov pracovnej skupiny stagnuje spolupráca  obchodných reťazcov na územiach na potravinových bankách, v Ružomberku sa zapájajú dva reťazce, na území Liptovského Mikuláša zatiaľ potravinové banky nefungujú vôbec.

Taktiež na území Ružomberka chýba nocľaháreň a útulok. Mesto vlastní veľa nevyužitých budov, ktoré by sa dali zrekonštruovať a vybaviť aj pre tieto účely, zaznelo na pracovnom stretnutí.

V komunitách (najmä rómskych) je podľa pracovnej skupiny potrebné riešiť akútnu otázku ubytovania a do ďalšieho budovania komunitných centier či iných aktivít zapojiť ich samotných členov.

Rovnako sa objavila aj požiadavka na budovanie komunitných centier pre všetky deti na území oboch miest, aby tak plnohodnotne mohli tráviť svoj voľný čas.

V Ružomberku chýba denný stacionár, v Liptovskom Mikuláši potravinové banky

zdieľanie článku