Stretnutie k športu: Talenty sa postupne míňajú

Potrebu systematickej podpory športu na školách a zároveň ako zmysluplného trávenia voľného času pre všetky vekové skupiny pomenovali odborníci zo sociálnej oblasti i školstva. Tieto závery potvrdilo aj stretnutie odborníkov z oblasti športu, ktorého sa zúčastnilo 26 zástupcov z radov samospráv, profesionálneho i neprofesionálneho športu.

Na stretnutí panovala od začiatku mierna rivalita, veď mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok sa považujú za odvekých regionálnych súperov. Diskusia však identifikovala viaceré výzvy a problémy, ktoré majú jadrové mestá v regióne spoločné. “Talenty v regióne sa postupne míňajú,” zaznelo na stretnutí.

šport liptov 2030

Za jednu z kľúčových výziev označili prítomní zhodne potrebu systematickej práce s deťmi a mládežou v rámci školského vyučovania i mimo neho s dôrazom na všeobecnú pohybovú gramotnosť, ktorá je základom pre všetky športy. Problémov v tomto kontexte je však viacero. Od nedostatočnej vybavenosti školských telocviční, nevyhovujúceho stavu školských športovísk až po nedostatok trénerov a
odborných kapacít.

Rivalita, ktorá k športu neodmysliteľne patrí, sa prejavuje aj v trende delenia klubov. Roztrieštenosť klubov znemožňuje efektívne financovanie a zároveň komplikuje využiteľnosť hál a telocviční. Na území Liptovského Mikuláša je registrovaných viac ako 170 klubov a združení. V Ružomberku je tento počet približne 70.

Napriek tomu sa v závere prítomní zhodli, že je potrebné sa spájať, hľadať spoločné riešenia a koordinovať vzájomne projekty. Ostáva len dúfať, že dvaja odvekí rivali spoja svoje sily aj pre rozvoj športu.

šport liptov 2030

zdieľanie článku