Starosta Štiavničky: Finančné prostriedky by sme využili na výstavbu ciest a chodníkov

Štiavnička je jednou z obcí, ktorá je súčasťou územia Liptova so samostatnou finančnou alokáciou. O náraste počtu obyvateľov alebo aj o tom, ako by obec najlepšie využila finančné prostriedky, sme sa rozprávali s jej starostom Ladislavom Zvarom.

Ako dlho ste starostom?

Päť volebných období. Obec má momentálne 881 obyvateľov.

Za posledné roky ide o nárast. Čím si to vysvetľujete?

Pri nástupe do funkcie mala obec 555 obyvateľov. Počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu narástol počet obyvateľov o 326. Dôvodom je rozvoj individuálnej bytovej výstavby. V obci boli vytvorené tri stavebné obvody a momentálne pracujeme na štvrtom  obvode budovaním inžinierskych sietí. Štiavnička je prímestská obec, spojená s katastrom mesta Ružomberok firmou MONDI SCP RUžOMBEROK. Obec je čistá, úhľadná, vybudovaná s celou infraštruktúrou.

Ktoré „NAJ“ veci by ste vyzdvihli vo vašej obci? Je niečo na čo ste hrdý?

Vysporiadanie obecných pozemkov, výstavba nových rodinných domov v lokalite Kamenec I. a II. a Sihote I.  Počas funkcie starostu som vybudoval dom smútku, požiarnu zbrojnicu, oddychovú zónu, detské ihrisko, parkovisko pri kultúrnom dome ako aj  zrekonštruovaná bola materská škola, budova kultúrneho domu, verejné osvetlenie a miestny rozhlas.

Va

Aj vaša obec je súčasťou stratégie Liptov 2030, ktorá určí ako budú prerozdelené dotácie vo výške 25 miliónov eur na nasledujúcich sedem rokov. Ako by podľa vás mali byť tieto peniaze použité? 

Potrebovali by sme finančné prostriedky na výstavbu miestnych komunikácií  v nových stavebných obvodoch a dobudovanie chodníkov v obci.

zdieľanie článku