Školstvo: Rovnaké výzvy pre obe liptovské jadrové mestá

Obe liptovské jadrové mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš bojujú v oblasti školstva s rovnakými problémami. Zhodli sa na tom zástupcovia miest aj škôl z územia na stretnutí pracovnej skupiny školstvo 13. apríla 2022.

Jednoznačná potreba je viditeľná vo vybudovaní športovísk a stravovacích zariadení v každom jednom školskom zariadení

Obidve mestá vidia potenciál rozvoja v rekonštrukcii bazénov a sáun, ktorými disponujú materské školy na oboch územiach. Tieto zariadenia nie sú už roky využívané.

Podľa pracovnej skupiny chýbajú financie pre školy a škôlky pre zabezpečenie vonkajších a vnútorných priestorov aj pre deti s telesným alebo iným znevýhodnením.

Chýba vzájomná spolupráca a územná prepojenosť medzi základnými a strednými školami, tvrdia účastníci pracovného stretnutia. Tiež chýbajú finančné prostriedky pre zabezpečenie logopédov, psychológov a asistentov ako stálych zamestnancov škôl.

Odborníci navrhujú vytvorenie profesionálnych tímov trénerov a lektorov na oboch územiach, ktorí budú pracovať s materskými školami a základnými školami a viesť deti k športu.

Objavila sa aj požiadavka na obnovu vybavenia dielní a kabinetov pre pestovateľské a ručné práce na základných školách.

Školstvo: Rovnaké výzvy pre obe liptovské jadrové mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš

zdieľanie článku