Projekt Liptov2030 vytvoril priestor, ktorý spojil celý región

O strategickom dokumente Liptov 2030, ktorý je aktuálne v strategickej fáze, sme sa rozprávali s Gabrielom Lengyelom, členom expertného tímu zastupujúceho mesto Liptovský Mikuláš. Počas participácie na projekte sa zúčastňoval na rokovaní tematických skupín so zameraním najmä na dopravu, životné prostredie a energetické zdroje.

Liptov 2030: Spája celý región

Ako by ste zadefinovali hlavný zmysel strategického dokumentu Liptov 2030?

Na jednej strane ho chápem ako povinný dokument k tomu, aby bolo možné čerpať eurofondové peniaze na rozvoj regiónu v budúcom období, avšak hlavne ho považujem za dokument, za ktorým sa skrýva priestor, kde sa spája celý región. Nemyslím tým len samosprávy, ale aj podnikateľov, tretí sektor a obyvateľov a kde je možné spoločne pracovať na jeho rozvoji, poskytnúť svoje skúsenosti, návrhy a myšlienky.

Prečo by mal byť práve pre obyvateľov Liptova dôležitý?

Pretože máme ako obyvatelia jedinečnú šancu rozhodovať o tom, akým smerom, akým tempom a ako úspešne sa najbližšie roky bude náš región uberať. Doteraz to tu nebolo. O cieľoch jednotlivých eurofondových výziev rozhodoval štát a neraz boli peniaze určené aj tam, kde to z pohľadu regiónov nebolo tak potrebné. Každý región je totiž jedinečný s jedinečnými potrebami, a preto je skvelé, že si využitie financií vieme nastaviť podľa potreby regiónu a to aj napriek tomu, že financie, o ktorých sa takto bude rozhodovať, sú len zlomkom toho, čo by sme ako celok potrebovali.

gabriel lengyel liptov 2030

Liptov 2030 potvrdil vzťah Liptákov k ochrane prírody

V čom konkrétne spočívala vaša práca na tomto projekte?

Som členom expertnej skupiny a zúčastňoval som sa aj rokovaní rôznych tematických skupín so zameraním najmä na dopravu, životné prostredie a energetické zdroje.

Ako by ste zhodnotili zber dotazníkov? Zapojilo sa dostatočné množstvo ľudí?

Hodnotím ho pozitívne aj keď, samozrejme, ideálne by bolo, keby tých vyplnených dotazníkov prišlo aj násobne viac. Vzhľadom k tomu, že veľká časť spoločnosti z rôznych dôvodov zanevrela na snahu podieľať sa na tom, ako sa vyvíjajú veci verejné (s výnimkou účasti na voľbách a s výnimkou vyjadrovania svojich názorov na sociálnych sieťach), tak tých takmer 500 vyplnených dotazníkov je dobrý výsledok, ktorý nám poskytol veľa zaujímavých informácií.

Boli reakcie, ktoré vás v dotazníkoch prekvapili, inšpirovali alebo možno aj zarazili?

Potešilo ma, že sa naozaj potvrdil hlboký vzťah obyvateľov regiónu k prírode a k jej ochrane a s týmto názorom sa plne stotožňujem.

Čo je pre vás osobne kľúčové, povedzme na celom Liptove, čo by ste vy chceli zlepšiť?

Podpora udržateľného cestovného ruchu zameraného na prírodný turizmus a podpora opatrení zameraných na ekologické dopravné riešenia – podpora cyklodopravy a verejnej dopravy a veľmi dôležité je zamerania na znižovanie energetickej náročnosti regiónu, a to nielen v kontexte súčasnej energetickej krízy.

zdieľanie článku