Obec Demänovská dolina má vo svojich plánoch jasno

V piatok 25.marca sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov obce Demänovská dolina a projektového tímu Stratégie “Liptov 2030”. Hlavnou témou stretnutia bola vízia a stratégia rozvoja obce na najbližšie roky. 

V tomto smere má Demänovská dolina na čele s Richardom Brosom jasne definované ciele. Prvým je znižovať zastavanosť územia obce a druhým hlavným cieľom je ekologická doprava, ktorá má zároveň napomôcť snahe o zníženie počtu prejazdov áut cez dolinu. 

Čo sa týka prvého cieľa, obec už má vypracovaný koncept nového územného plánu obce, ktorý bude predložený verejnosti na pripomienkovanie už čoskoro.  

V rámci podpory ekologickej dopravy obec plánuje rozsiahle investície do záchytného parkoviska pri vstupe do Demänovskej doliny. Taktiež plánuje rozšírenie vozového parku o elektroautobusy, ktoré sa obci v uplynulej zimnej sezóne osvedčili na trase zo záchytného parkoviska do lyžiarskeho strediska Jasná a späť. 

V hre je aj zakúpenie autobusov na vodíkový pohon, ktoré si ale vyžadujú rozsiahlu investíciu do podpornej infraštruktúry a prevádzkovania. Podľa informácii Richarda Brosa je obec momentálne v jednaní s ministerstvom dopravy, nakoľko financovať takýto rozsiahly projekt bez pomoci od štátu nie je možné. 

zdieľanie článku