Liptovská verejnosť má jedinečnú šancu rozhodnúť o čerpaní 25 miliónov eur

Do prípravy strategického dokumentu Liptov 2030, na základe ktorého sa budú prerozdeľovať eurofondy, sa môžete zapojiť aj vy. Stačí vyplniť dotazník na webstránke Liptov2030.sk a podeliť sa s vašimi nápadmi alebo projektmi. Zaberie vám to iba niekoľko minút – ale budúcnosť Liptova ovplyvníte na mnoho rokov dopredu.

Dotazník Liptov 2030 do konca apríla

Ako vidíte rozvoj Liptova do 2030? Na túto otázku môže liptovská verejnosť poskytnúť svoju odpoveď do konca apríla a prispieť tak k tvorbe strategického dokumentu, na ktorom momentálne pracujú experti z Ružomberka a Liptovského Mikuláša a ďalších 16 zapojených obcí.

Dotazník, ktorý nájdete na webe liptov2030.sk, je súčasťou zberu podnetov a informácií, ktoré poslúžia pre čo najkvalitnejšie spracovanie strategického dokumentu pre územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) Ružomberok-Liptovský Mikuláš. Spracovaný strategický dokument bude následne podkladom pre čerpanie časti európskych štrukturálnych a investičných fondov určených pre Žilinský samosprávny kraj,“ vysvetľuje projektová manažérka Liptova 2030 Iveta Niňajová.

Čo vám na Liptove najviac chýba?

V dotazníku sa môžete podeliť s vašimi názormi, ktoré oblasti verejného života sú pre vás dôležité (bezpečnosť, čistota, kvalita ovzdušia, verejný priestor, bývanie, zdravie, školstvo). 

Rovnako môžete priniesť vlastné návrhy, čo by ste radi zlepšili v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia, mobility, cestovného ruchu alebo športu. 

Na záver dostanete aj túto otázku: Čo vám na Liptove najviac chýba? Je to otvorená otázka – ako mnohé ďalšie – takže odpoveď je len a len na vás. „Strategický dokument Liptov 2030 je o tom, aký Liptov chceme spoločne vytvoriť – a v akom chceme v budúcnosti žiť. Preto pozývam všetkých obyvateľov Liptova, aby sa zapojili a napísali nám svoje názory,“ vyzýva I. Niňajová.

Liptov 2030: Zber projektových zámerov

Občania, podnikatelia a ďalšie subjekty môžu prihlásiť svoje projektové zámery tiež prostredníctvom webu Liptov2030.sk. „Tento formulár slúži na zber projektových zámerov, ktoré sú rozpracované v území udržateľného mestského rozvoja miest Ružomberok-Liptovský Mikuláš a ich 16 priľahlých obcí. Okrem tvorby zásobníka týchto projektových zámerov pre prípadné budúce financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov, poslúži aj na zadefinovanie smerovania rozvoja pre spracovanie strategického dokumentu Liptov 2030,“ dopĺňa I. Niňajová. Okrem realizátora a opisu projektového zámeru je potrebné vyplniť aj jeho odhadovaný rozpočet.

zdieľanie článku