Liptovská Sielnica a Prosiek: Liptovská Mara potrebuje systematické riešenia

Problémy s odpadom, čierne stavby i znečistenie vôd Liptovskej Mary – to sú problémy, ktorým musia čeliť starostovia jej priľahlých obcí, a to nad rámec bežnej “starostovskej agendy”.

Jedným z hlavných problémov je absencia kanalizačnej siete v niektorých obciach v jej okolí. “Liptovská Mara je bohužiaľ zberňa odpadovej vody”, zhodli sa starosta Liptovskej Sielnice Igor Guráň i starosta Prosieka Peter Hamráček.

V kontexte jej využívania na rekreačné účely by odkanalizovanie zvyšných obcí malo patriť medzi priority. Práve rekreačné využitie vodnej nádrže zvýšilo atraktivitu územia v okolí Liptovskej Mary, ktorá sa v posledných rokoch stala obľúbenou letnou destináciou nielen pre miestnych, ale i pre návštevníkov Liptova. V súvislosti s turizmom uvádzajú starostovia ďalšie problémy: odpad a statickú dopravu na cestách.

Liptovska Sielnica a Prosiek (2)

S odpadom v okolí Liptovskej Mary majú problém takmer všetky obce, ktoré katastrálne ležia v jej okolí. Pobrežie a ochranné pásmo Liptovskej Mary síce patrí do katastra tej ktorej obce, ale pozemky patria Slovenskému vodohospodárskemu  podniku (SVP), čo komplikuje aj takú zdanlivo jednoduchú vec, ako je umiestnenie kontajneru na odpad. Odpad znečisťujúci jej pobrežie je problém, na ktorý dlhodobo poukazuje aj Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Región Liptov.

Preplnené cesty statickou dopravou sú problémom v letnej sezóne. V súvislosti s podporou cyklodopravy dopĺňajú, že je takmer nemožné dosiahnuť bezpečnú vzdialenosť pri obiehaní cyklistu, teda 1,5 metra. V okolí Liptovskej Mary chýbajú záchytné parkoviská i cyklotrasa.

Liptovska Sielnica a Prosiek (2)

V neposlednom rade nemožno vynechať kontroverzné čierne stavby v jej ochrannom pásme. Mnohí v tejto súvislosti kritizujú nečinnosť miestnych samospráv. Starostovia na svoju obhajobu uvádzajú, že odstránenie čiernej stavby je veľmi komplikovaný proces. Hlavne vzhľadom na legislatívne úskalia sa žiaden starosta do tohto procesu nemá motiváciu pustiť.

Zúčastnení starostovia sa zhodujú, že Liptovská Mara by mala byť štátom vymedzená ako územie. Jednotlivo so štátnymi orgánmi obce nedohodnú a komplexné problémy si vyžadujú spoločné systematické riešenia.

zdieľanie článku