Ružomberok a Liptovský Mikuláš by mala spájať cyklomagistrála

Kým obyvatelia mesta Ružomberok netrpezlivo čakajú na dobudovanie obchvatu mesta, pre ďalší rozvoj Liptovského Mikuláša bude rozhodujúca a dlhodobo plánovaná prekládka železničnej trate. Mestá spojené prípravou spoločnej stratégie však spája potreba budovania cykloturistickej infraštruktúry i zlepšovanie dostupnosti verejnej dopravy pre občanov i návštevníkov regiónu.

Doprava na Liptove: Spojí nás cyklomagistrála?

Aj takéto závery prinieslo stretnutie odborníkov z oblasti DOPRAVY. V kontexte cyklodopravy je kľúčovým zámerom Vážska cyklomagistrála, ktorej liptovské pokračovanie je už naplánované a patrí medzi priority Žilinského samosprávneho kraja v nasledovnom programovom období.

Cykloturistická trasa by mala v budúcnosti spájať dve hlavné mestá Liptova a zároveň doplniť chýbajúcu cyklistickú infraštruktúru okolo Liptovskej Mary, ktorej rekreačné využitie má rastúci trend. Za kľúčovú regionálnu potrebu považujú zapojení odborníci vypracovanie generelu dopravy pre región, ktorý by riešil dopravu Liptova komplexne. 

V oblasti verejnej dopravy je zámer pokračovať v sľubne rozbehnutých zmenách v zlepšovaní jej dostupnosti pre občanov Liptova, ktorým však na nejaký čas dala stopku pandémia koronavírusu. Odborníci sa však zhodujú, že pozitívny trend by mohli obnoviť práve rapídne rastúce ceny pohonných hmôt.

Za jednu z prekážok rozvoja, najmä cestnej infraštruktúry, považujú odborníci zdĺhavé procesy v jednaní so Slovenskou správou ciest (SSC). Všetky potrebné investície na hlavných ťahoch si musí mesto alebo obec u SSC nechať schvaľovať a následne žiadať o ich financovanie. Mestá tak majú častokrát napriek vynaloženému úsiliu zviazané ruky. Bežní občania o tomto obmedzení navyše nevedia, takže zo zlej situácie ciest vinia práve samosprávu. Ďalšou prekážkou sú taktiež procesy spojené s výkupom pozemkov od súkromných vlastníkov pod plánovanými trasami ciest i cyklotrás, ktoré sú nielen časovo, ale i finančne náročné.

Ružomberok a Liptovský Mikuláš by mala spájať cyklomagistrála

zdieľanie článku