Už teraz sa rozhodne o čerpaní 25 miliónov eur z eurofondov v najbližších rokoch

Začali sa prípravy strategického dokumentu Liptov 2030, ktorý určí, ako budú mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš spolu s ďalšími 16 liptovskými obcami čerpať eurofondy v najbližších siedmich rokoch. Do príprav môže zasiahnuť aj verejnosť, autori dokumentu zbierajú vaše nápady aj projektové zámery.

Samostatne alokované eurofondy

Dve liptovské jadrové mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš vytvorili územie udržateľného mestského rozvoja (UMR). Je to strategické plánovacie územie – jedno z troch v Žilinskom kraji a jedno z osemnástich na celom Slovensku. Toto územie má aj samostatne vyčlenené čerpanie eurofondov na roky 2021-2027, o ktorom budú rozhodovať samotní Liptáci. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ich predbežne vyčíslilo na 25 miliónov eur.

„Hlavným impulzom pre spracovanie strategického dokumentu Liptov 2030 je návrh implementačného mechanizmu pre nové programové obdobie európskych investičných a štrukturálnych fondov na roky 2021-2027. Príprava strategického dokumentu zároveň vychádza z platnej legislatívy a definuje priority a ciele nad rámec kompetencií a pôsobnosti zapojených samospráv a je výsledkom procesu konzultácií a zapojenia relevantných partnerov a verejnosti,“ vysvetľuje projektová manažérka Liptova 2030 Iveta Niňajová.

Práve projektový tím spolu so samosprávami, odbornými partnermi a občanmi vypracuje do konca júla 2022 strategický dokument Liptov 2030, ktorý bude obsahovať integrovanú stratégiu, aké výzvy a problémy bude potrebné z eurofondov riešiť. Prioritami sú zdravé životné prostredie, udržateľná mobilita, dlhodobá prosperita a inklúzia.

Všetky informácie budú priebežne zverejňované na stránke liptov2030.sk a na sociálnych sieťach. Verejnosť tam nájde aj dotazník na odoslanie názorov a nápadov a tiež formulár na prihlasovanie projektových zámerov.

Spolu si vytvorme Liptov, v akom chceme žiť

Odborným garantom prípravy strategického dokumentu Liptov 2030 je Rastislav Horvát, štatutárny zástupca Partnerstva pre MAS Dolný Liptov: „Do júla 2022 máte príležitosť zapojiť sa do príprav strategického plánu pre Liptov 2030, ktorý môže významne prispieť k zmene prostredia, v ktorom na Liptove žijeme, kde tvoríme, podnikáme, pracujeme, vítame hostí, vychovávame deti či užívame si starobu. Môžeme si spoluvytvárať miesto, ktoré je nám blízke a na ktoré sme hrdí. Využite túto ponúknutú šancu priblížiť Liptov k svojim predstavám o mieste, kde chcete v roku 2030 žiť.“

Víziou je vytvoriť kompaktné mestské funkčné územie miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš a ich okolitých obcí, ktoré spája krásu prírody s prosperitou obyvateľov a zážitkami návštevníkov.

Osemnástka zapojených samospráv

Strategický dokument Liptov 2030 vypracovaný pre roky 2023-2028 po dohode členov kooperačnej rady nahradí Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) dvoch jadrových miest Ružomberka a Liptovského Mikuláša a bude vstupným dokumentom pre spracovanie PHSR obcí na tomto území. V okrese Ružomberok sa zapojili obce Likavka, Lisková, Turík, Liptovská Teplá, Bešeňová, Štiavnička, Liptovské Sliače a Ivachnová. Z okresu Liptovský Mikuláš sú zapojené obce Bobrovník, Demänovská Dolina, Galovany, Gôtovany, Liptovská Sielnica, Liptovský Trnovec, Vlachy a Prosiek.

Na čele kooperačnej rady je predseda, ktorým je primátor mesta Ružomberok Igor Čombor, podpredsedom sa stal zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič. Ďalšími členmi kooperačnej rady sú profesorka Mária Kozová (prorektorka Katolíckej univerzity v Ružomberku), Darina Bartková (výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov), Marián Javorka (starosta obce Likavka), Igor Guráň (starosta obce Liptovská Sielnica), Dušan Mesároš (Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika) a Rastislav Horvát (Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov).

zdieľanie článku