Liptáci chcú viac kultúry a cyklochodníkov. Za najdôležitejšie považujú zeleň a prírodu

To, ako bude vyzerať rozvoj Liptova, majú v rukách samotní Liptáci. Stačí vyplniť dotazník na webstránke liptov 2030.sk. Nápady občanov sa stanú súčasťou strategického dokumentu, ktorý určí budúcnosť regiónu v najbližších rokoch. „Chceme vytvoriť stratégiu, ktorá bude odrážať potreby a ciele nielen odborníkov z verejného, súkromného či občianskeho sektora, ale aj širokej verejnosti. Jednoducho ľudí, ktorí sú aktívni, chcú sa vyjadriť, zapojiť, a preniesť tak svoje očakávania aj do rozhodovacích procesov vo veciach verejných, vysvetľuje odborný garant Liptova 2030 Rastislav Horvát.

Dominuje starostlivosť o zeleň a prírodu

Dotazník doteraz vyplnilo už viac ako 180 respondentov. Z doterajších odpovedí vyplýva, že pre občanov sú dôležité oblasti ako bezpečnosť, čistota či kvalita ovzdušia, no jednoznačne dominuje zeleň a príroda (89%).

Liptáci si prajú viac kultúrneho a športového vyžitia či skvalitnenie verejných priestranstiev. Navrhujú tiež vytvorenie stálej divadelnej scény v Liptovskom Mikuláši alebo rozvoj cykloturistiky. V regióne by chceli posilniť aj vysokoškolské vzdelávanie. „Mladých prilákame práve na vzdelanie do regiónu a nebudú odchádzať študovať do vzdialenejších miest, kde potom aj ostanú,“ znie jedna z odpovedí.

Občania však pociťujú aj nedostatok nájomného bývania, málo pozemkov pre výstavbu rodinných domov, ale na pleciach im leží aj kvalitná starostlivosť o našich seniorov. 

Liptáci chcú viac kultúry a cyklochodníkov. Za najdôležitejšie považujú zeleň a prírodu

Čo vám na Liptove najviac chýba?

„Strategický dokument Liptov 2030 je o tom, aký Liptov chceme spoločne vytvoriť a v akom chceme v budúcnosti žiť. Pozývam preto všetkých obyvateľov Liptova, aby sa zapojili a napísali nám svoje názory,“ vyzýva projektová manažérka Liptova 2030 Iveta Niňajová.

Vyplnením dotazníka, ktorý nájdete na webe liptov2030.sk, pomôžete projektovému tímu, ktorý spoločne so samosprávami, odbornými partnermi a občanmi vypracuje do konca júna 2022 strategický dokument. Práve ten určí, aké výzvy a problémy bude potrebné z eurofondov riešiť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ich predbežne vyčíslilo na 25 miliónov eur.

 

zdieľanie článku