Likavka, Ivachnová a Štiavnička: infraštruktúrne dopravné riešenia v okolí Ružomberka majú veľký dopad na našich obyvateľov

Kým obyvatelia mesta Ružomberok s napätím čakajú na dobudovanie diaľničného obchvatu, starosta obce Likavka Marián Javorka už rieši situáciu, ktorú táto výrazná dopravná zmena obci prinesie. Obec Likavka počíta s väčším náporom turistov, a to hlavne návštevníkov Hradu Likava, ktorého dostupnosť sa po dobudovaní úseku D1 výrazne zlepší. V obci bude spôsobovať problémy hlavne statická doprava, nakoľko chýba záchytné parkovisko. K hradu by mala viesť samostatná prístupová cesta, ktorej vybudovanie je v kompetencii VÚC. Momentálne vedie k hradu iba lesná cesta, po ktorej by mal viesť chodník aj rozvody elektriny, nakoľko VÚC plánuje  jeho nasvietenie. To však nie sú ani zďaleka jediné plány Likavky. Obec s takmer 3000 obyvateľmi plánuje vybudovať v obci komunitné centrum, zberný dvor, uskutočniť rekonštrukciu objektu Kultúrneho domu, zatepliť budovu základnej a materskej školy, zaviesť množstevný zber zmesového odpadu, prestavať administratívne budovy v obci na nájomné byty, vystaviť detské ihriská a revitalizovať oddychovú zónu v časti Kramariská. Pre realizáciu ambicióznych projektov budú rozhodujúce možnosti financovania.

Likavka, Ivachnová a Štiavnička: infraštruktúrne dopravné riešenia v okolí Ružomberka majú veľký dopad na našich obyvateľov

Starostovi obce Ivachnová Vladimírovi Guothovi robia vrásky na čele plánované obmedzenia na ceste 1/18. Kritický bude úsek pri Kozom vŕšku, kde nie je chodník pre peších. Úsek bude čeliť náporu kamiónov, pretože najbližší zjazd bude až pri obci Likavka. Nevyhnutnú rekonštrukciu si vyžaduje taktiež železný most cez Váh, ktorý je momentálne v havaríjnom stave a obec už uvažovala s jeho uzatvorením. Obec by okrem toho chcela obnoviť budovu materskej školy a obecného úradu, vybudovať multifunkčné ihrisko a chýbajúci úsek kanalizácie.

Starosta obce Štiavnička Ladislav Zvara je s rozvojom obce spokojný. Obec stihla dôležité projekty z hľadiska energetických úspor a verejnej infraštruktúry už počas predošlého programového obdobia. Čo však Štiavnička nevyhnutne potrebuje, je jej infraštruktúrne prepojenie s mestom Ružomberok pre cyklistov a peších. Kritický je kilometrový úsek od závodu Mondi do obce. Za nemenej dôležité považuje starosta prepojenie pre peších medzi novou výstavbou a zvyškom obce.

zdieľanie článku