Kultúra pre miestnych, podpora neprofesionálnej kultúrnej scény a spolupráca so školami

Je potrebné sa pýtať na potreby neprofesionálnej kultúry. Bez nej by totiž nebola profesionálna kultúra. Aj takéto slová odzneli na stretnutí zástupcov kultúrnych inštitúcii z Liptovského Mikuláša a Ružomberka, ktoré sa uskutočnilo na pôde Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku 26.apríla. Prítomní diskutovali o aktuálnych výzvach a potrebách kultúrneho sektora na Liptove.

Za bytostne dôležitú tému označili prítomní zhodne obnovu kultúrnych pamiatok, ktorá by mala mať pevné miesto v záujmoch štátu. Bez účasti štátu ich systematická obnova nie je možná hlavne vzhľadom na veľké vstupné investície. Súvisiacim systémovým problémom je zároveň rozdrobovanie financií rezortu kultúry medzi veľké množstvo žiadateľov, kedy pridelená suma nie je dostatočná na realizovanie projektového zámeru.

V tomto kontexte sa prítomní zástupcovia kultúrnych inštitúcii Liptova zhodli, že je potrebné spojiť sily aj finančné prostriedky a spolupracovať na spoločných projektoch. Spoluprácu je potrebné nadviazať aj so sociálnou oblasťou a sektorom školstva, pretože prioritou by malo byť skvalitnenie života ľudí, ktorí tu žijú. Navrhujú pozornosť venovať potrebe, ako dostať učiteľov a žiakov zo školy niekam, kde sa deti naučia danú tému zážitkovo.

Za dôležitú označili odborníci potrebu podpory miestnych obyvateľov tým, aby mali vytvorené podmienky a zázemie. Potreba zriadenia komunitného centra, ktoré by bolo zázemím pre tretí sektor zaznela hlavne od zástupcov mesta Ružomberok.

kultúra liptov 2030

zdieľanie článku