Galovany, Gôtovany a Vlachy: Prioritami sú cesty a kanalizácie

Trojica obcí na južnej strany Liptovskej Mary má vo svojich prioritách jasno. V nevyhovujúcom stave sú nielen miestne komunikácie, ale predovšetkým cesta prvej triedy 1/18, ktorá nebola rekonštruovaná od roku 1975. Obce mali prisľúbené financovanie z eurofondov, pričom túto rekonštrukciu mal zastrešiť VÚC. K realizácii projektu však doteraz nedošlo, pričom zmluva s Cestnými stavbami je podľa slov starostov prakticky na stole.

Galovany, Gôtovany a Vlachy

Druhou veľkou témou je chýbajúca sieť kanalizácii. Obce Gôtovany a Vlachy sú bez kanalizácie, Galovany sú odkanalizované iba čiastočne. Problémom je hlavne potreba spolufinancovania týchto investícii zo strany obcí, pre ktoré je to mimo možností ich rozpočtu. 

Obce znepokojuje aj zhoršená environmentálna situácia po ekologickej havárii pred 3 rokmi, pri ktorej sa pretrhla hrádza odkaliska v bývalých rudných baniach nad obcou Dúbrava. Nánosy antimónu a arzénu boli zistené v podpovrchovej vode a pôde aj v katastroch priľahlých obcí. Starostov znepokojujú nedostatky krízového riadenia zo strany štátu, hlavne dlhý reakčný čas a nedoriešenie hlavného problému, ktorým je nevyhovujúci stav odkaliska.

Napriek historicky silnému postaveniu poľnohospodárstva viazaného na tretiu najvyššiu bonitu pôdy v regióne, až 9 hektárov pôdy dnes zaberajú polia pokryté fotovoltaickými panelmi. Do úzadia sa dostáva aj živočíšna výroba. Podľa slov starostov sa samostatne hospodariaci roľníci venujú hlavne pestovaniu plodín, ktoré sú aktuálne dotované. 

Galovany, Gôtovany a Vlachy

zdieľanie článku