Ako vzniklo logo Liptova 2030

Dve mestá spojené v jedno strategické územie: v logu rozpoznávame ružu z mestského erbu Ružomberka, ale aj krížik, ktorý používa Liptovský Mikuláš vo svojom logu.

Pozornému oku nejdú tri číslice 2, 3 a 0 odkazujúce na rok v budúcnosti 2030. Ornament symbolicky vytvára štvorlístok ako symbol šťastia a nesie sa v zelenej farbe, ktorá sa asociuje s čistým životným prostredím ako jednou z priorít strategického dokumentu 2030.

Z loga čítame o vízii, že územie miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš spája krásu prírody s prosperitou obyvateľov a zážitkami návštevníkov. Logu teda nechýba krása, zážitok, ani zelená ako farba nádeje – farba prosperity. Výhodou loga je, že ktorýmkoľvek smerom ho otočíte, ostáva rovnaké. Je to jasný výraz kvality – či teraz, či o niekoľko rokov dopredu, sa kvalitne vyriešia výzvy, ktoré musíme na Liptove riešiť. V logu Liptova 2030 nájdeme aj množstvo druhotných symbolík: sú tam štyri srdiečka a srdce je typickým odkazom na vzťah, v tomto prípade na vzťah k Liptovu, ktorý ideme spoluvytvárať. Slovo „spolu“ vidíme aj v centrálnom kruhu, v ktorom sa všetko spája.

Navyše sa tam všetko pretína – ako na križovatke ciest, ktorou Liptov nepochybne je svojím umiestnením v strede – v srdci – Slovenska. Logo môžeme čítať aj strategicky – ako kľúč k riešeniu výziev mestského strategického územia.

Logo je zámkou, do ktorej treba nájsť správny kľúč – zapojením názorov Liptákov. Pozornému oku nejdú kľúčiky, ktoré do zámky smerujú vyjadrujúce spoluprácu kľúčových partnerov: expertov, odborníkov, samospráv, kooperačnej rady aj projektového tímu. Spolupráca na Liptove 2030 je kľúč!  

zdieľanie článku